Graterlia OS

Graterlia OS - Rejestracja / Registration

Reinstalacja GOS?... Przywracanie subskrypcji → TUTAJ

GOS reinstalled?... Subscription recovery → HERE

Witaj w systemie rejestracji Graterlia OS!
Tutaj zarejestrujesz się jako członek „Internetowego Stowarzyszenia Użytkowników Graterlia OS” oraz przypiszesz swój dekoder do naszego repozytorium pakietów.

Welcome to the Graterlia OS registration system!
Here you can register as a member of the "Online Association of Graterlia OS Users" and assign your STB to the our packages repository.

Opłata członkowska / Membership fee Odnowienie (przedłużenie) / Renew (extension)
  • 15 PLN na 1 miesiąc / 4 € per month

  • 43 PLN na 3 miesiące / 11 € per 3 months
    (oszczędzasz ~5%) / (save ~9%)

  • 82 PLN na 6 miesięcy / 21 € per 6 months
    (oszczędzasz ~9%) / (save ~13%)

  • 160 PLN na 12 miesięcy / 40 € per 12 months
    (oszczędzasz ~12%) / (save ~17%)
Jeśli posiadasz już subskrypcję możesz ją odnowić lub przedłużyć. W tym celu opłać dobrowolną składkę na kolejny okres zgodnie z cennikiem po lewej stronie, podając Twoją aktualną nazwę użytkownika i adres PayPal w tytule opłaty.

If you already have a subscription, you can renew or extend it. For this purpose, pay the voluntary contribution for the next period according to the price list on the left, giving your actual username and PayPal address in the title of the fee.

PayPal

UWAGA! Rejestracja w Graterlia OS dotyczy TYLKO wersji dla architektury MIPS32EL !!!
Nie dotyczy wersji SH4 !!!

WARNING! Registration in Graterlia OS is for MIPS32EL architecture ONLY !!!
Does not apply to SH4 version !!!

Nazwa użytkownika:
(bez znaków specjalnych/ogonków)

Your user name:
(no special characters)
Twój właściwy adres e-mail:
(na ten adres otrzymasz dalsze informacje)

Your real e-mail address:
(you'll receive further info on this address)
Twój e-mail w PayPal:
(Jeśli taki sam, zaznacz "kopiuj")

Your PayPal e-mail:
(If the same, click "copy" checkbox)
kopiuj / copy
Subskrypcja na okres:

Subscription valid for:
1 miesiąc / month
3 miesiące / months
6 miesięcy / months
12 miesięcy / months
Weryfikacja:

Verification:
captha code
Regulamin Graterlia OS »
Graterlia OS Terms of use »
Akceptuję / I accept